Kort #7233

 S	Hedin, Åsa

1987*281 Personalomsättning, Presentation av en beräkningsmetod, tillämpning och utvärdering, Linköpings univ, Linköping, 1987

Information

Kortnr:
7233
Låda:
08 GS-HT
Text:

S Hedin, Åsa

1987*281 Personalomsättning, Presentation av en beräkningsmetod, tillämpning och utvärdering, Linköpings univ, Linköping, 1987

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort