Kort #6610

 Gud s t j äns t o rdning

\)

för statskyrkan (även för dess söndagsskola)

för frikyrkor allmängiltig

för frikyrkors enstaka,tidsbestämda gudstjänster

Information

Kortnr:
6610
Låda:
08 GS-HT
Text:

Gud s t j äns t o rdning

\)

för statskyrkan (även för dess söndagsskola)

för frikyrkor allmängiltig

för frikyrkors enstaka,tidsbestämda gudstjänster

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort