Kort #7227

 Hedherga aktiebolag

co

cv v i vt

Har till föremål att äga och förvalta värdepapper • • ♦

ur Bolagsordning 1941*

Information

Kortnr:
7227
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hedherga aktiebolag

co

cv v i vt

Har till föremål att äga och förvalta värdepapper • • ♦

ur Bolagsordning 1941*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort