Kort #6842

 Göteborg Ef raim sky rkan

Information

Kortnr:
6842
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göteborg Ef raim sky rkan

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort