Kort #7431

 H/ Vcx

U J-q

-	}) u//-

^	//<f	k t-c

Information

Kortnr:
7431
Låda:
08 GS-HT
Text:

H/ Vcx

U J-q

- }) u//-

^ //<f k t-c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort