Kort #6730

 V

Gårdar

V' ' -v v / JL Cva^Å-A

b-v S	3

H (Va, k-Jj___________/_

^ Gårdar som äro försöksgårdzr

Se: Försöksgårdar

Information

Kortnr:
6730
Låda:
08 GS-HT
Text:

V

Gårdar

V' ' -v v / JL Cva^Å-A

b-v S 3

H (Va, k-Jj___________/_

^ Gårdar som äro försöksgårdzr

Se: Försöksgårdar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort