Kort #7055

 9 irmfav

tV >.—✓ s_/

tV *\A VA\,

V *?*•	'

Information

Kortnr:
7055
Låda:
08 GS-HT
Text:

9 irmfav

tV >.—✓ s_/

tV *\A VA\,

V *?*• '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort