Kort #7320

 1

Hemförbund (hörande till Frälsningsarmen)

iSÖL-'

PfeÄLSNv Niay\wv\

Dess kvartals- f halvårs- o.s.v. program

?*

i Vu c V-

~ A £.6-0. .

Lfex Crv^-v 3

X^l	.

Information

Kortnr:
7320
Låda:
08 GS-HT
Text:

1

Hemförbund (hörande till Frälsningsarmen)

iSÖL-'

PfeÄLSNv Niay\wv\

Dess kvartals- f halvårs- o.s.v. program

?*

i Vu c V-

~ A £.6-0. .

Lfex Crv^-v 3

X^l .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort