Kort #7321

 I.

Hemgårdar

Med hemgård - svenskt namn för settlement - för stås ett socialt arbetscentrum,som har till syf te att verka för gemenskap och förståelse mella människor... För förverkligandet av detta syfte kan hemgården begagna sig av olika verksamhetsformer; till deoumbärligaste höra an ordhandet av teoretiska och praktiska kurser »föredrag och fria överläggningar samt sällskaplig samvaro ..

Ötdrag ur stadgar för Riksförbundet Sve-

f \ A SlL vva k .'l—$

Information

Kortnr:
7321
Låda:
08 GS-HT
Text:

I.

Hemgårdar

Med hemgård - svenskt namn för settlement - för stås ett socialt arbetscentrum,som har till syf te att verka för gemenskap och förståelse mella människor... För förverkligandet av detta syfte kan hemgården begagna sig av olika verksamhetsformer; till deoumbärligaste höra an ordhandet av teoretiska och praktiska kurser »föredrag och fria överläggningar samt sällskaplig samvaro ..

Ötdrag ur stadgar för Riksförbundet Sve-

f \ A SlL vva k .'l—$

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort