Kort #6934

 Göteborgs spårvägar

Förvaltn. uommun. Särsk. orter

Information

Kortnr:
6934
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göteborgs spårvägar

Förvaltn. uommun. Särsk. orter

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort