Kort #7319

 uemförarebåtgillet r-föreningenj r-aktiebolagetj i Göteborg

iMVv (\ V \ V

nv, „

wot t om\ :

dess Taxor på

\ OV OvJ

Information

Kortnr:
7319
Låda:
08 GS-HT
Text:

uemförarebåtgillet r-föreningenj r-aktiebolagetj i Göteborg

i

MVv (\ V \ V

nv, „

wot t om\ :

dess Taxor på

\ OV OvJ

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort