Kort #7482

 Hjälpskolor för utvecklingsstörda barn

Ut*

SJU

Information

Kortnr:
7482
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hjälpskolor för utvecklingsstörda barn

Ut*

SJU

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort