Kort #7448

 H.jorth, Honnie

Makten över folkhälsan. Fördelning av ansvar och befogenheter mellan hälso- och sjukvårdens institutioner, iinköpings univ, Linköping, 1987*

Information

Kortnr:
7448
Låda:
08 GS-HT
Text:

H.jorth, Honnie

Makten över folkhälsan. Fördelning av ansvar och befogenheter mellan hälso- och sjukvårdens institutioner, iinköpings univ, Linköping, 1987*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort