Kort #7335

 Jiemmens	M

[1960-talet]

<tV ^ .

4 M = Människan - Miljön - Maskinen - Motionen. Inbjudan till landets alla kvinno-organisationer at1 delta i en aktion bör bättre $älsa och trivsel.

Information

Kortnr:
7335
Låda:
08 GS-HT
Text:

Jiemmens M

[1960-talet]

<tV ^ .

4 M = Människan - Miljön - Maskinen - Motionen. Inbjudan till landets alla kvinno-organisationer at1 delta i en aktion bör bättre $älsa och trivsel.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort