Kort #7422

 E	Hillert, Ma ts

1986:457 Fasomvandlingar grundkurs. Del II: till lämpningar. Kungliga tekniska högskolan Stockholm, 1936.

Information

Kortnr:
7422
Låda:
08 GS-HT
Text:

E Hillert, Ma ts

1986:457 Fasomvandlingar grundkurs. Del II: till lämpningar. Kungliga tekniska högskolan Stockholm, 1936.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort