Kort #7025

 Qz

Hallvigs information

utg. av Hallvigs Eeklam AB

FOL eller annat format

-?6

Information

Kortnr:
7025
Låda:
08 GS-HT
Text:

Qz

Hallvigs information

utg. av Hallvigs Eeklam AB

FOL eller annat format

-?6

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort