Kort #6859

 K. Lv*. .

Göteborg

r* jt

r^i\

S> Ad«x -0-0 G-fcK

Handelsbiträdesföreningen i Göteborg*

Har till ändamål att lämna åt medlemmar dels sjukhjälp, dels tillfälliga understöd.

ur Reglemente 1881*

Information

Kortnr:
6859
Låda:
08 GS-HT
Text:

K. Lv*. .

Göteborg

r* jt

r^i\

S> Ad«x -0-0 G-fcK

Handelsbiträdesföreningen i Göteborg*

Har till ändamål att lämna åt medlemmar dels sjukhjälp, dels tillfälliga understöd.

ur Reglemente 1881*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort