Kort #6892

 Q,c	Göteborgs Köksmästares Kamratförening

Per

Information

Kortnr:
6892
Låda:
08 GS-HT
Text:

Q,c Göteborgs Köksmästares Kamratförening

Per

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort