Kort #6638

 Ck

SAM

Svenska alliansmissionens ungdom (SAU) Jullbrannagården

Information

Kortnr:
6638
Låda:
08 GS-HT
Text:

Ck

SAM

Svenska alliansmissionens ungdom (SAU) Jullbrannagården

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort