Kort #6785

 Pp	Gävleborgs	län

Bygg-	Bygga nytt	i bygd	och	by. Utg.	av

nads-	Länsstyrelsen/Länsmuseet	1	Gävleborgs

vård	län. 1982.

Information

Kortnr:
6785
Låda:
08 GS-HT
Text:

Pp Gävleborgs län

Bygg- Bygga nytt i bygd och by. Utg. av

nads- Länsstyrelsen/Länsmuseet 1 Gävleborgs

vård län. 1982.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort