Kort #7460

 Hjälp till självhjälp

förening u.p.a.

-Har till ändamål att till medlemmarna utlämna understöd

Information

Kortnr:
7460
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hjälp till självhjälp

förening u.p.a.

-

Har till ändamål att till medlemmarna utlämna understöd

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort