Kort #6998

 E

1985:133

Karlsson. Johan, By-man, Maria, Lalla	+

Gunnarsson.

UäJJk. (2-dagars) Högskolan i Falun/Bor-länge. Falun, 1985*	*

Information

Kortnr:
6998
Låda:
08 GS-HT
Text:

E

1985:133

Karlsson. Johan, By-man, Maria, Lalla +

Gunnarsson.

UäJJk. (2-dagars) Högskolan i Falun/Bor-länge. Falun, 1985* *

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort