Kort #6602

 ^3”.

^	^ K . V

3 Ck3. ^

G-.S.T.A. , Tekniska föreningen

Utgör en sammanslutning av vid Göteborgs stads tekniska aftonskola utexaminerade elever. Har till ändamål att ... verka för teknikens utveckling.

1960

Information

Kortnr:
6602
Låda:
08 GS-HT
Text:

^3”.

^ ^ K . V

3 Ck3. ^

G-.S.T.A. , Tekniska föreningen

Utgör en sammanslutning av vid Göteborgs stads tekniska aftonskola utexaminerade elever. Har till ändamål att ... verka för teknikens utveckling.

1960

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort