Kort #7177

 J t»rv%

Hantverkstäv1ingar

7 t

Information

Kortnr:
7177
Låda:
08 GS-HT
Text:

J t»

rv%

Hantverkstäv1ingar

7 t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort