Kort #6909

 Göteborg

Pensionsinrättningen för ålderstigna eller sjukliga tjänare.

Polit.ekon. Pensionsväs.

Information

Kortnr:
6909
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göteborg

Pensionsinrättningen för ålderstigna eller sjukliga tjänare.

Polit.ekon. Pensionsväs.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort