Kort #6612

 r

Pi-% A

•	»	. r

. -1-

b U

w

««	t j

^ I « i

i h

u 0 JL vi

/ 1 r*ri r.

j. i. JL -11VI ju..,

J Kat.i forts, f.o.m. 1956.

I- cs>, '-o OU-t^

T'< W.\ .

i"	Clam > •

Information

Kortnr:
6612
Låda:
08 GS-HT
Text:

r

Pi-% A

• » . r

. -1-

b U

w

«« t j

^ I « i

i h

u 0 JL vi

/ 1 r*ri r.

j. i. JL -11VI ju..,

J Kat.i forts, f.o.m. 1956.

I- cs>, '-o OU-t^

T'< W.\ .

i" Clam > •

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort