Kort #6895

 ev-St. ft-Oo

vt-,

Jh^.t r r f c . v , . .

Göteborgs litografiska ab.

Grundat 1882. Ingick 1913 i Sveriges litografiska trycke

ner.

Information

Kortnr:
6895
Låda:
08 GS-HT
Text:

ev-St. ft-Oo

vt-,

Jh^.t r r f c . v , . .

Göteborgs litografiska ab.

Grundat 1882. Ingick 1913 i Sveriges litografiska trycke

ner.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort