Kort #6722

 Gyproe är kat

nytt

d : pP/914

Information

Kortnr:
6722
Låda:
08 GS-HT
Text:

Gyproe är kat

nytt

d : pP/914

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort