Kort #7329

 Hemkonsulenter

Kommunala hemkonsulenter,vars uppgift är att stå aålmän-heten till tjänst med råd och upplysning rörande kost-,h hemvårds-, sömnads— och bosättningsfrågor.

\ *>xt\} öJ* 5Xa, ,

f v'V

1960.

Information

Kortnr:
7329
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hemkonsulenter

Kommunala hemkonsulenter,vars uppgift är att stå aålmän-heten till tjänst med råd och upplysning rörande kost-,h hemvårds-, sömnads— och bosättningsfrågor.

\ *>xt\} öJ* 5Xa, ,

f v'V

1960.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort