Kort #6765

 a v

1 e

Adolf Grapes sjukhem-, . Redogörelse för Sjuldiemmets verksamhet och förvaltning.

1U392;	3 2(1
Geflel]	L892-

i G-efle [Adolf G-raoes

/ /fij o-xuyyyy))

sjukhems

Information

Kortnr:
6765
Låda:
08 GS-HT
Text:

a v

1 e

Adolf Grapes sjukhem-, . Redogörelse för Sjuldiemmets verksamhet och förvaltning.

1U392; 3 2(1
Geflel] L892-

i G-efle [Adolf G-raoes

/ /fij o-xuyyyy))

sjukhems

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort