Kort #7001

 HakonbolagetBolagets inregistrerade namn är"Äb. Hakon Swenson” men i K.B*återfinnes såväl katalogiserat som okatalogiserat tryck under ”Hakonbolaget ”.

(Inköpscentral inom Ica-förbundet)

Information

Kortnr:
7001
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hakonbolaget

Bolagets inregistrerade namn är"Äb. Hakon Swenson” men i K.B*återfinnes såväl katalogiserat som okatalogiserat tryck under ”Hakonbolaget ”.

(Inköpscentral inom Ica-förbundet)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort