Kort #6791

 Göransson, Ingrid, Månsson, Ulf, & Sundman, Ann-Katrine Socialassistenternas arbetsmiljö

Information

Kortnr:
6791
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göransson, Ingrid, Månsson, Ulf, & Sundman, Ann-Katrine Socialassistenternas arbetsmiljö

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort