Kort #6938

 Göteborg

Sällskapet för bildande av småbarnsskolor i Göteborg

&.fcTC^Ot3LU

^rr\ A^AfcH^^Vco\_:

Information

Kortnr:
6938
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göteborg

Sällskapet för bildande av småbarnsskolor i Göteborg

&.fcTC^Ot3LU

^rr\ A^AfcH^^Vco\_:

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort