Kort #7205

 TT

Hav sbad c f Ö re ni ngar

for underhåll av badplatser,vägar o.s.v.V,t>

Information

Kortnr:
7205
Låda:
08 GS-HT
Text:

TT

Hav sbad c f Ö re ni ngar

for underhåll av badplatser,vägar o.s.v.

V,t>

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort