Kort #7242

 Åffärstr  1920-70  Böcker	au r.nst Carlsson & Co. (Hepr for  Schnellpressenfabrik AG, Heidelberg) finkar för tryckaren. En sammanställning av trycktekniska råd.

Information

Kortnr:
7242
Låda:
08 GS-HT
Text:

Åffärstr 1920-70 Böcker au r.nst Carlsson & Co. (Hepr for Schnellpressenfabrik AG, Heidelberg) finkar för tryckaren. En sammanställning av trycktekniska råd.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort