Kort #7297

 %

#

#

Information

Kortnr:
7297
Låda:
08 GS-HT
Text:

%

#

#

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort