Kort #7180

 H6 I e

H

d

“0

g

P

v. -v.

II

Q

p

Länslas are11 e t.	
O  Ar sber ät te1s e från	t r* *] 0 c 0, v» ni f 4- c» “f*  JLv-uilo »wwvOC.ti w 0 \j w U
Sinar Eden [ 1913 -17 J > Ad i 1 lleander	
1913-lf, 15- .	\ •
Haparanda IQlU-	8:0.
[Ars 0 9rät te1sen	för igiö hal* ej

i Haparanda.

.[1919-

utgiyits]

Information

Kortnr:
7180
Låda:
08 GS-HT
Text:

H6 I e

H

d

“0

g

P

v. -v.

II

Q

p

Länslas are11 e t.
O Ar sber ät te1s e från t r* *] 0 c 0, v» ni f 4- c» “f* JLv-uilo »wwvOC.ti w 0 \j w U
Sinar Eden [ 1913 -17 J > Ad i 1 lleander
1913-lf, 15- . \ •
Haparanda IQlU- 8:0.
[Ars 0 9rät te1sen för igiö hal* ej

i Haparanda.

.[1919-

utgiyits]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort