Kort #7376

 Hermodsson , Elisabet

Katalog [över konstutställning på Nutida konst Uppsala jämte bild-dikter]. 6 s. [1962]

till Biet 20 maj 196J.

Information

Kortnr:
7376
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hermodsson , Elisabet

Katalog [över konstutställning på Nutida konst Uppsala jämte bild-dikter]. 6 s. [1962]

till Biet 20 maj 196J.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort