Kort #7267

 -1970 :1971- : Ck

Information

Kortnr:
7267
Låda:
08 GS-HT
Text:-1970 :

1971- : Ck

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort