Kort #7339

 •	•	•	• t	•	•	•	•

Information

Kortnr:
7339
Låda:
08 GS-HT
Text:

• • • • t • • • •

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort