Kort #6693

 Qz

Personaltidning från Gustav sberg VVS AB Ankarnytt

1985-

Information

Kortnr:
6693
Låda:
08 GS-HT
Text:

Qz

Personaltidning från Gustav sberg VVS AB Ankarnytt

1985-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort