Kort #7246

 E

1986:12

Heikka, Sven-Göran, (Jruber-Lang, Monika

Qsterreich 1986. Unterlagen zura Fort-

Slldungsseminar fur schwedisohe Deutsch-

lehrer in Raach vom 13* Juni 1986 - 28.

Juni 1986. Uppsala univ,, Fortbildnings-avd #	x»

1986

Information

Kortnr:
7246
Låda:
08 GS-HT
Text:

E

1986:12

Heikka, Sven-Göran, (Jruber-Lang, Monika

Qsterreich 1986. Unterlagen zura Fort-

Slldungsseminar fur schwedisohe Deutsch-

lehrer in Raach vom 13* Juni 1986 - 28.

Juni 1986. Uppsala univ,, Fortbildnings-avd # x»

1986

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort