Kort #6726

 IcjL

C>

30\Jk. t» >

c~\fcsCs-^O^ coljt^

X oÅ-***« .VW\,)> C\., V f\ o-^w.

CV-^\3 *

Information

Kortnr:
6726
Låda:
08 GS-HT
Text:

I

cjL

C>

30\Jk. t» >

c~\fcsCs-^O^ coljt^

X oÅ-***« .

V

W\,)> C\., V f\ o-^w.

CV-^\3 *

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort