Kort #7315

 f)	»o, 1

Hembygdskurser (Vv &>,.

arrangerade av hembygdsförbund lagges tills.med sitt förbund

V vars uppgift är att göra lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor förtrogna med undervisningsmetodiken i hembygdskunsftap

enstaka,tillfälliga kurser

V

anordnade av sällskap: tills.med sällskapet

Information

Kortnr:
7315
Låda:
08 GS-HT
Text:

f) »o, 1

Hembygdskurser (Vv &>,.

arrangerade av hembygdsförbund lagges tills.med sitt förbund

V vars uppgift är att göra lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor förtrogna med undervisningsmetodiken i hembygdskunsftap

enstaka,tillfälliga kurser

V

anordnade av sällskap: tills.med sällskapet

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort