Kort #6971

 Oh Per Inst. för social forskning

Johansson, Sten

Finska invandrare i Sverige. Tabellunderlag

för en pilotstudie med tvillingansats av finska invandrares levnadsnivå i Sverige. Utkast 2. [Medarb.: Elina IJaavio-Mannila

och Magdalena ^aakola.] 1973*

r

Information

Kortnr:
6971
Låda:
08 GS-HT
Text:

Oh Per Inst. för social forskning

Johansson, Sten

Finska invandrare i Sverige. Tabellunderlag

för en pilotstudie med tvillingansats av finska invandrares levnadsnivå i Sverige. Utkast 2. [Medarb.: Elina IJaavio-Mannila

och Magdalena ^aakola.] 1973*

r

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort