Kort #6993

 Hagermans konsultaiionsbyrå Ti Stookholml

Har[någon gång på 1960-talet] ändrat namn till Hageonsult ab,som ger ut In.formation[nummer: årtal 1

1n f orme tion 1;6? från Hago ons u 11 nb t ill forts.

11 mars 196

VJ1

Information

Kortnr:
6993
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hagermans konsultaiionsbyrå Ti Stookholml

Har[någon gång på 1960-talet] ändrat namn till Hageonsult ab,som ger ut In.formation[nummer: årtal 1

1n f orme tion 1;6? från Hago ons u 11 nb t ill forts.

11 mars 196

VJ1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort