Kort #7271

 Bt

FOL.

1

Helg-FOCUS. Utg. av förlaget By & Bygd, Falkenberg. 197 9•

Information

Kortnr:
7271
Låda:
08 GS-HT
Text:

Bt

FOL.

1

Helg-FOCUS. Utg. av förlaget By & Bygd, Falkenberg. 197 9•

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort