Kort #6626

 1

Gula boken

Nummerförteckning över telefonabonnenter i Göteborg

okat*

Telefonkat*

Information

Kortnr:
6626
Låda:
08 GS-HT
Text:

1

Gula boken

Nummerförteckning över telefonabonnenter i Göteborg

okat*

Telefonkat*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort