Kort #7168

 hantverkshusets intresseförening ^i Solna]

En sammanslutning av hyresgäster i hantverkshuset

\boK

Scj5li

SsÖL-V

Information

Kortnr:
7168
Låda:
08 GS-HT
Text:

hantverkshusets intresseförening ^i Solna]

En sammanslutning av hyresgäster i hantverkshuset

\boK

Scj5li

SsÖL-V

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort