Kort #7395

 r

Information

Kortnr:
7395
Låda:
08 GS-HT
Text:

r

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort